GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
El Diccionari d'Art
en català
pintura-dibuix-gravat-tècniques-
materials-moviments artístics


www.adolf.cat
© ADOLF - 2005-2023 - Reservats tots els drets
Valldoreix - Sant Cugat del Vallès -
Barcelona - Catalunya

índex
A B C D E F G
H I J L M N O
P Q R S T V X
Els vocables
A

abstracció (abstracción)
acadèmic (académico)
acrílic (acrílico)
action painting
aglutinant (aglutinante)
aiguafort (aguafuerte)
aiguarràs (aguarrás)
aiguatinta (aguatinta o acuatinta)
alla prima
anamorfosi (anamorfismo)

anatomia (anatomía)

antropomorf/a (antropomorfo/a)
apunt (apunte)
aquarel·la (acuarela)
arpillera (arpillera)
art cinètic (arte cinético)
art conceptual (arte conceptual)
art contemporani (arte contemporáneo)
art figuratiu (arte figurativo)
Art Nouveau
vegeu Modernisme
art seqüencial (arte secuencial)
art tèxtil (arte textil)
artista (artista)
arts, belles (bellas artes)
assecatius (secativos)
atribut (atributo)
automatisme (automatismo)
autoretrat (autorretrato)

B

Barroc (Barroco)
bastidor (bastidor)
bàtik
Bauhaus
berceau
bidimensional (bidimensional)
blanc (blanco)
Blaue Reiter, Der
Brücke, Die
brunyidor (bruñidor)
burell
burí (buril)
bust (busto)

C

calba (calva)
calcografia (calcografía)
cambra fosca (cámara oscura)
canya (caña)
caravaggistes (caravaggistas)
carbó o carbonet (carbón o carboncillo)
carborúndum (carborundo)
carnació (carnación)
cartró entelat (tablilla entelada)
cavallet (caballete)
cercle cromàtic (círculo cromático)
cian (cian)
cinètic (cinético)
Cinquecento
clarobscur o tenebrisme (claroscuro
          o tenebrismo)

cloisonnisme (cloisonismo)

cola de conill (cola de conejo)
collage (colage)

collagraph

color (color)
color, temperatura del (temperatura del color)
color local (color local)
color saturat (color saturado)
colors, mescla visual dels (mezcla visual de           los colores)
colors, sensacions dels (sensaciones de los           colores)
colors cadmi (colores cadmio)
colors complementaris (colores           complementarios)
colors primaris (colores primarios)
colour-field painting
còmic (cómic)
comissari -ària d'exposicions (comisario
          de exposiciones)
composició (composición)
Constructivisme (Constructivismo)
contorn (contorno)
contrallum (contraluz)
contrast (contraste)
contrast simultani (contraste simultaneo)
còpia (copia)
creativitat (creatividad)
creta (creta)
Cubisme (Cubismo)

D

Dadaisme (Dadaísmo)
daguerreotip (daguerrotipo)
dammar (damar)
Dau al Set
De Stijl
degradat (degradado)
dibuix (dibujo)
dibuix a mà alçada (dibujo a mano alzada)
difuminar o esfumar (difuminar)
díptic (díptico)
dissolvent (disolvente)
Divisionisme o Puntillisme o
          Neoimpressionisme (Divisionismo o
          Puntillismo o Neoimpresionismo)
dripping

E

eclecticisme (eclecticismo)
edició (edición)
efecte òptic (efecto óptico)
eix central (eje central)
el·lipse (elipse)
empastament (empaste)
emprimació (imprimación)
engany (ilusionismo)
entintat (entintado)
environament o instal·lació (instalación)
equilibri (equilibrio)
esbós (esbozo)
escorç (escorzo)
escultura (escultura)
esfumat o sfumato (difuminado)
esfumí (difumino)
esgrafiat (esgrafiado)
espai negatiu (espacio negativo)
espai positiu (espacio positivo)
espàtula (espátula)
esquitxat (salpicado)
estampa (estampa)
estampació (estampación)
estapolany o aguantabraç (tiento)
estil (estilo)
estilitzar (estilizar)
estudi (estudio)
exlibris (exlibris)
execució (ejecución)
exposició (exposición)
Expressionisme (Expresionismo)
Expressionisme abstracte (Expresionismo
          abstracto)
expressivitat (expresividad)

F

Fauvisme (Fauvismo)
figura (figura)
figuratiu
veure art figuratiu
filigrana (filigrana)
fixador (fijador)
fluxus
format (formato)
fotografia (fotografía)
fotogravat (fotograbado)
fotomuntatge (fotomontaje)
Fotorrealisme
vegeu Hiperrealisme
fresc (fresco)
frottage
fumage

Futurisme (Futurismo)

G

galeria d'art (galería de arte)
gamma (gama)
gènere, pintura de (pintura de género)
gesso (gesso)

Gestalt, psicologia de la (Gestalt)

glauc

gofrat (gofrado)
goma aràbiga (goma arábiga)
goma d'esborrar (goma de borrar)
Gòtic (Gótico)
gouache vegeu tèmpera
grafit (grafito)
gramatge (gramaje)
gras sobre magre (graso sobre magro)
gravat (grabado)
gravat calcogràfic veure calcografia
grisalla (grisalla)
groc (amarillo)

H
happening
Hard edge
Hiperrealisme o Superrealisme o Realis-
          me Fotogràfic o Fotorrealisme (Hi-
          perrealismo o Superrealismo o Realis-
          
mo Fotográfico o Fotorealismo)
història, pintura d' (pintura de historia)
humit sobre humit (húmedo sobre húmedo)
humit sobre sec (húmedo sobre seco)
I

icona (icono)
iconografia (iconografía)
idealisme (idealismo)
il·luminar (iluminar)
il·lustració (ilustración)
imaginació (imaginación)
imatge (imagen)
imatges conceptuals (imágenes conceptuales)
Impressionisme (Impresionismo)
Informalisme (Informalismo)
instal·lació
veure environament
intaglio
veure burí
interiors, pintura d' (pintura de interiores)
intuïció (intuición)

J
Jugendstil vegeu Modernisme
L

linòleum (linoleum)
litografia (litografía)
litografia òfset (litografía offset)
llapis (lápiz)
llibre d'artista (libro de artista)
llum reflectida (luz reflejada)
lluminositat (luminosidad)

M

magenta (magenta)
manera negra (manera negra)

Manierisme (Manierismo)
marc (marco)
marina (marina)
màscara (máscara)
matís (matiz)
mèdium (medio?)
Metafísica, Pintura (Pintura Metafísica)
mezzotinto
veure manera negra
miniatura (miniatura)
Minimalisme (Minimalismo)
mitjà (medio)
model (modelo)
Modernisme (Modernismo)
monocroma (monocroma)
monotip (monotipo)
mordent (mordiente)
motiu (motivo)
museu (museo)

N

Nabisme (Nabismo)
naïf, art (naif, arte)
natura morta (bodegón o naturaleza muerta)
naturalisme (naturalismo)
negre (negro)
Neoclàssic (Neoclásico)
Neoimpressionisme
vegeu Divisionisme
Neoplasticisme (Neoplasticismo)
Nou Realisme (Nuevo Realismo)
Noucentisme (Noucentisme)
Nova Objectivitat (Nueva Objetividad)
nu (desnudo)

O

objet trouvé
obra (obra)
obra gràfica (obra gráfica)
observació estimativa (observación estimativa)
oli (óleo)
oli de llinosa (aceite de linaza)

olieres (aceiteras)
ombrejat (sombreado)
Op art
Orfisme (Orfismo)
oval (óvalo)

P

paisatge (paisaje)
paleta (paleta)
paper (papel)
paper assecant (papel secante)
paper cuixé (papel couché)
paper de barba (papel de barba)
paper de fil (papel de hilo)
paper de seda (papel de seda)
paper de Xina (papel de China)
paper Japó (papel de Japón)
paper Manila
veure paper de seda
paper pergamí (papel pergamino)
paper vegetal (papel vegetal)
paper verjurat (papel verjurado)
paridòlia (pareidolia)
paspartú (paspartú)
pastel (pastel)
percebre (percibir)
performance
perspectiva (perspectiva)
perspectiva aèria (perspectiva aérea)
perspectiva cònica (perspectiva cónica)
perspectiva isomètrica (perspectiva isométrica)
pigment (pigmento)
pintura (pintura)
pintura mural (pintura mural)
pinzell (pincel)
pinzellada en sec (pincelada en seco)
pla pictòric o vertical (plano pictórico)
planxa (plancha)
plein air
ploma (pluma)
ploma estilogràfica (pluma estilográfica)
poder cobridor (poder cubriente)
poder colorant (poder colorante)
Pop art
pòster (póster)
Postimpressionisme (Postimpresionismo)
Prerafaelitisme (Prerafaelitismo)
primitivisme (primitivismo)
propietat intel·lectual (propiedad intelectual)
proporció (proporción)
proporció divina o àuria (proporción divina)
prova Bon à tirer o B.A.T (prueba Bon à tirer)
prova d'artista o P.A. (prueba de artista o P.A.)
prova d'estat o P.E. (prueba de estado o P.E.)
prova hors comerce o H.C. (prueba hors           comerce o H.C.)
punt de fuga (punto de fuga)
punta de plata (punta de plata)
punta seca (punta seca)
puntejat (punteado)
Puntillisme
vegeu Divisionisme

Q
quadre (cuadro)
quadrícula (cuadrícula)
Quattrocento
R

ready-made
Realisme (Realismo)
Realisme crític (Realismo crítico)
Realisme fantàstic (Realismo fantástico)
Realisme Fotogràfic
vegeu Hiperrealisme
Realisme màgic (Realismo mágico)
Realisme socialista (Realismo socialista)
Renaixement (Renacimiento)
rentat (lavado)
reserva (reserva)
resistència a la llum (resistencia a la luz)
retaule (retablo)
retolador (rotulador)
retrat (retrato)
Rococó (Rococó)
roleu (rodillo)
Romànic (Románico)
Romanticisme (Romanticismo)
rulina (ruleta)

S

sanguina (sanguina)
saturació (saturación)
saur
secció àuria d'un segment (sección áurea de
          un segmento)
serigrafia (serigrafía)
sfumato
vegeu esfumat
Simbolisme (Simbolismo)
simetria (simetría)
Sintetisme (Sintetismo)
suport (soporte)
Superrealisme
vegeu Hiperrealisme
Suprematisme (Suprematismo)
Surrealisme (Surrealismo)

T

tapís (tapiz)
taca (mancha)
talla dolça
veure burí
taller (taller)
tarlatana (tarlatana)
tècnica mixta (técnica mixta)
tela o llenç (tela o lienzo)
tèmpera o gouache (témpera)
tenebrisme
vegeu clarobscur
tinta (tinta)
tinta xinesa (tinta china)
to (tono)
tòrcul (tórculo)
tors (torso)
traç (trazo)
trama (trama)
transferència (transferencia)
trementina, essència de (trementina, esencia           de)
tremp (temple)
tríptic (tríptico)
trompe l'oeil
vegeu engany

V
vanitas
veladura (veladura)
vernís (barniz)
vernís tou (barniz blando)
X
xilografia (xilografía)

Aquest és un recull ampliat de més de 300 vocables del llibret que vaig publicar el 1997. Ara el podeu consultar per Internet a l'abast de tothom, obert a noves aportacions i comentaris que podeu fer per correu electrònic.
Agraïments: Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès.
Totes les imatges d'aquesta web són obres de l'autor, o han estat extretes de planes web on està permés el seu ús per a fins educatius.

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA:
CATAFAL, Jordi i OLIVA, Clara (2002). "El grabado". Parramón. Barcelona.
CHAMBERLAIN, Walter (1995). "Manual de aguafuerte y grabado". Tursen, Hermann Blume Ediciones. Madrid.
EDWARDS, Betty (1994). "Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro". Ediciones Urano. Barcelona.
FATÁS, G - BORRÁS, G.M. (1993). "Diccionario de Términos de Arte". Alianza Editorial. Madrid.
FRAUBE, Anna-Carola (1995). "Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días". Könemann. Colonia.
MAIOTTI, Ettore (1989). "Manual práctico del dibujo a lápiz". Edunsa. Barcelona.

MARTIN, Judy (1995). "Color. Percepción y uso en la pintura". Blume. Barcelona.
MONAHAN, Patricia (1994). "Pintar al Oleo". Tursen / Hermann Blume Ediciones. Madrid.
SMIT, Stan - TEN HOLT, H.F. (1982). "Manual del artista". Hermann Blume Ediciones. Madrid.
THOMAS, Karin (1987). "Diccionario del arte actual". Editorial Labor. Barcelona.
FABRA, Pompeu (1987). "Diccionari". Edhasa. Barcelona.
SMITH, Ray (1996). "Dibujar la figura humana". Blume. Barcelona.
SMITH, Stan (1983). "Dibujar y abocetar". Tursen / Hermann Blume Ediciones. Madrid.
VARIS AUTORS (1998). "Gran Diccionari de la llengua catalana". Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
VARIS AUTORS (2007). "Diccionari de la llengua catalana". Institut d'Estudis Catalans. Edicions 62-Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
VARIS AUTORS. Articles varis de revistes, fulletons, TERMCAT, etc.
VIQUIPÈDIA