gras sobre magre
graso sobre magro

Vella norma de la pintura a l'oli. La pintura a l'oli és grassa, però si es dilueix, és magre. Quan per error es pinta magre sobre gras i la capa grassa encara no és seca, la capa magre s'asseca més aviat que la de sota, i quan aquesta última s'asseca, la de sobre es contrau i s'esquerda, i el quadre apareix quartejat. Per això es diu que cal pintar sempre gras sobre magre, o sigui, amb capes cada cop més espesses.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat