fotogravat
fotograbado

Procés de gravat que consisteix en aplicar a la planxa una emulsió fotosensible resistent a l'acció dels àcids. Aquesta emulsió és insolada en un aparell especial intercalant un clixé o acetat fotocopiat, i després del revelat, es procedeix a submergir la planxa dins l'àcid per obtenir la matriu final, que es podrà entintar i estampar com en el gravat calcogràfic.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat