gravat
grabado

Procediment amb el qual es crea una imatge sobre una matriu o planxa, i mitjançant un tòrcul s'estampa la imatge sobre el paper.
N'hi ha dos tipus fonamentals: aquell on la planxa es treballa de manera que el dibuix quedi en relleu (sobre fusta: la xilografia) i queden estampades les parts en relleu, i aquell on el dibuix queda en buit (sobre planxes metàl·liques: l'aiguafort, l'aiguatinta) i queden estampades les parts on hi havien els solcs.
Apart hi ha la litografia, sobre pedra, i la serigrafia, a través d'un teixit.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat