estampació
estampación

Procés d'impressió d'una planxa gravada i entintada sobre un paper humit, mitjançant el tòrcul o premsa.

Hi ha varis tipus d'estampació: la calcogràfica, a color, a color amb roleus, amb collage, en relleu, a la planxa perduda (mètode Picasso o mètode reductiu), estampació a sang, a la poupée, per patrons, per sobreimpressió...

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat