collage
colage

Tècnica plàstica i pictòrica que consisteix a enganxar sobre un suport diversos elements (paper, tela, cartró, etc.). Va ser inventat pels pintors cubistes.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat