suport
soporte

Qualsevol superfície sobre la qual es pugui realitzar una obra pictòrica, pot ser de tela, de fusta, de paper, de cartró, el mur, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat