paper
papel

Substància feta amb fibres vegetals adherides les unes a les altres i que pren la forma de làmines molt primes.
Suport principal del dibuix, l'aquarel·la i altres mitjans artístics.

Nota: terme emprat ja el 1249, del llatí papÿrus, i aquest, del grec pápyros "papir", adaptat per via semiculta a una terminació catalana, d'on passà a les altres llengües europees.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat