dibuix
dibujo

Representació gràfica per mitjà de línies i ombres feta amb llapis, carbó, ploma o un altre estri semblant.

Alguns diccionaris defineixen el dibuix com a obra monocromàtica, però llavors amb pintura a l'oli blanca i negra també es podria dibuixar. D'altres identifiquen el dibuix com una tècnica seca, per diferenciar-la de la pintura, que és humida, llavors, segons això una obra colorista al pastel també seria un dibuix.
L'autor d'aquest "Glossari" s'inclina més per aquesta segona vessant, la del dibuix com a tècnica seca, però incloent també aquelles obres fetes amb tinta o altres mitjans líquids on predomina el traç per sobre del color, és a dir, que van ser creades més com a dibuix que com a pintura.


ADOLF
"LA VENUS DEL MIRALL" 2012
Llapis sobre paper, 67 x 87cm

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat