Cubisme
Cubismo

Moviment artístic que valora l'expressió primària del volum i la forma (cubs, cilindres, cons, esferes). Va introduir per primera vegada les formes abstractes en la pintura. Començà a París el 1907 amb Braque i Picasso, en reacció contra el naturalisme imperant.
Es bifurcarà en dues branques principals: la sintètica i l'analítica.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat