naturalisme
naturalismo

En el camp de les arts plàstiques, tendència del realisme més lliure temàticament i tècnica.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat