Realisme
Realismo

Moviment artístic del segle XIX liderat per Gustave Courbet, que vol reproduir fidelment la realitat, sense idealitzacions. Es caracteritza per la representació senzilla i directa d'escenes quotidianes, normalment dissortades, com a motiu artístic.
Actualment s'acostuma a qualificar de realista qualsevol obra que s'apropa a la realitat.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat