obra
obra

Conjunt de la producció artística d'un pintor, grabador, etc.
També se li diu obra a un sol quadre o peça artística.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat