quadre
cuadro

En general, obra d'art (pintura, dibuix, gravat...) moble (que es pot moure), no mural, destinat generalment a ésser penjat a la paret.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat