aiguafort
aguafuerte

Tècnica del gravat consistent en dibuixar tot ratllant amb un burí sobre una planxa de metall protegida amb un vernís especial, i per tant, aquestes ratlles queden desprotegides a l'acció posterior de l'aiguafort (solució d'àcid en aigua), fent que les línies quedin enfonsades en el metall, de forma que posteriorment, en el procès d'entintat, podran retenir la tinta per a fer una estampa.

També rep aquest nom l'estampa feta a l'aiguafort.

Els àcids més utilitzats són l'àcid nítric, el mordent holandès, i el perclorur de ferro.


ADOLF
"MONESTIR DE SANT CUGAT" 2007
Aiguafort
Planxa de 40 x 30cm

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat