estampa
estampa

En gravat és la imatge obtinguda pel procès d'estampació o impressió d'una planxa gravada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat