fumage

Tècnica emprada a partir de 1935 consistent en apropar una espelma encesa a una superfície capàs de capturar les ones del fum.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat