action painting

De l'anglés, "pintura d'acció". Tendència pictòrica de l'expressionisme abstracte, que posa l'èmfasi en el gest, l'acció i l'espontaneïtat dels traços, sorgida l'any 1945 als Estats Units d'Amèrica.
Forma de pintar un quadre sense esbós previ mitjançant el dripping. L'estructura del quadre sorgeix d'un procés pictòric intuïtiu i de les diferents formes de comportament del color.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat