dripping

En anglès, "que degota, que vessa". Tècnica pictòrica de l'action painting consistent en abocar colors fluids sobre la tela estesa en el terra.
Va ser desenvolupada per Jackson Pollock.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat