blanc
blanco

El blanc és un color acromàtic, de màxima claretat i nul·la foscor.
Com a llum neix de la composició de tots els altres colors.


Com a curiositat, el nom prové del llatí blancus, el qual deriva del germànic blank, brillant.


GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat