humit sobre sec
húmedo sobre seco

Aplicació de la pintura sobre una superfície completament seca.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat