estil
estilo

Conjunt de trets originals i persistents d'un artista, època, escola o zona geogràfica que permet identificar-ne les obres.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat