paper de seda
papel de seda

Paper molt fi, transparet i flexible. També se l'anomena paper Manila.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat