collagraph

Tècnica d'impressió calcogràfica en què, per eleborar la planxa matriu, s'utilitzen trossos de cartró, fusta, líquids cremosos, sorres, i altres materials, aprofitant les seves qualitats de textura.
També es denomina tècniques additives.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat