fotografia
fotografía

Procediment que permet obtenir imatges òptiques permanents sobre determinades superfícies o que es poden visualitzar mitjançant diferents aparells multimèdia.
Per extensió, cada una de les imatges obtingudes mitjançant el procediment de la fotografia, especialment la còpia o positiu. És anomenada també, foto.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat