oval
oval

Forma oblonga i curvilínia, més ampla d'un cantó que de l'altre, que s'esboça sobre el paper per representar la forma bàsica del cap humà.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat