ploma
pluma

Instrument fet d'una petita làmina metàl·lica en punxa, fixada a un mànec de fusta o metall, que serveix per a dibuixar o escriure.
Les puntes tenen tanta flexibilitat que es pot canviar l'amplada de la línia mentres es dibuixa.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat