environament o instal·lació
instalación o entorno

Muntatge, decoració o ambientació artístiques d'un espai determinat amb objectes, materials tàctils, visuals, sonors i olfactius, els quals tenen com a fi produir un determinat "clima" per a l'espectador.

 

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat