colors cadmi
colores cadmio

Pigments brillants i permanents preparats a partir de sulfat de cadmi.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat