interiors, pintura d'
pintura de interiores

Representació d'interiors o d'escenes que transcorren en un ambient tancat.
Aquest gènere pictòric va arribar al cim durant el Barroc a Holanda.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat