Barroc
Barroco

Estil del segle XVII i primera meitat del XVIII, de gran riquesa ornamental, moltes línies corbes, clarobscurs i enganys.
Per causa de la crítica neoclàssica, la paraula té un to pejoratiu i s'utilitza per a qualificar una obra artificiosa i recarregada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat