Futurisme
Futurismo

Moviment artístic fundat per Marinetti el 1909. Busca expressar el dinamisme de la vida moderna, mecanitzada i industrialitzada, provocant la sensació del moviment, simultanejant les posicions successives dels cossos, etc. Defensa la velocitat, les màquines i la violència i menysprea els valors tradicionals.

Balla, Carrá, Severini i Boccioni en són les figures més destacades. Es va acabar amb la 1a guerra mundial.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat