to
tono

Grau de lluminositat o de foscor d'un color.
Sovint s'utilitza el terme com en el vocable matís.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat