matís
matiz

Terme que defineix el color per la seva quantitat de vermell, blau o groc.

Veure: gamma.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat