gamma
gama

Sèrie ordenada de matisos d'un color.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat