il·lustració
ilustración

La il·lustració, o il·lustració gràfica, és un mitjà de comunicació que amb una o vàries imatges ajuda a entendre un missatge, una notícia, un esdeveniment, etc.
Pot anar acompanyat de text, o no. És una e¡na de comunicació que transmet idees i reflecteix l'estètica del moment.

La il·lustració pot ser ornamental, científica, tècnica, humorística, satírica, narrativa, publicitària, didàctica, documental, etc.


ADOLF
Portada dibuixada amb llapis de colors i pastels, per al número 2 de "El Nuevo Cojo Ilustrado".
Paper original de 51 x 70cm.
Original propietat privada, Sant Cugat del Vallès

Podeu veure totes les il·lustracions de l'autor d'aquest Glossari clicant aquí.

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat