imatge
imagen

Percepció d'un estímul a la retina de l'ull; la sensació òptica produïda per objectes exteriors, percebuda pel sistema visual i interpretada pel cervell.
També és qualsevol aparença visible d'un objecte fet pel dibuix, pintura, escultura, fotografia, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat