escultura
escultura

Art de modelar, tallar o esculpir en fang, fusta, pedra, metall o altres matèries.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat