rulina
ruleta

Eina per gravat que consisteix en un cilindre dentat muntat sobre un mànec, usat per fer punts o ratlles damunt la planxa, ja sigui directament o bé sobre el vernís.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat