colors complementaris
   
colores complementarios

Són els que apareixen en costats oposats del cercle cromàtic. Els complementaris més elementals són: el taronja i el blau; el groc i el violeta; el magenta i el verd.
Situant dos colors complementaris l'un al costat de l'altre, es posen de relleu mútuament.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat