primitivisme
primitivismo

Terme usat despectivament en el segle XIX per referir-se a pintors del nord d'Europa i a italians del segle XVI.
També es va utilitzar per descriure l'art que provenia de fora d'Europa i que no reunia els ideals artístics occidentals de perspectiva i realisme.
També es va aplicar a Gauguin i a l'estil naïf de Rousseau.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat