difuminar
difuminar

Estendre un traç de llapis o una taca de color de manera que es vagi atenuant gradualment o mesclant suaument amb el color contigu.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat