obra gràfica
obra gráfica

Conjunt d'estampes creades a partir d'una matriu o planxa, realitzades mitjançant alguna de les tècniques del gravat i estampades amb algun dels diferents sistemes d'estampació, traslladant una imatge a un paper un determinat nombre de vegades.

Donades les característiques tècniques del gravat, on la mà de l'artista és fonamental en cada entintat i estampació, totes les estampes tenen caràcter d'originals.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat