edició
edición

En gravat es refereix a una sèrie d'estampes limitades i numerades obtingudes a partir de l'estampació d'una planxa.

Donades les característiques tècniques del gravat, on la mà de l'artista és fonamental en cada entintat i estampació, totes les estampes tenen caràcter d'originals.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat