veladura
veladura

Aplicació d’una pel·lícula de color transparent sobre un altre color opac. Es fa servir per a suavitzar el to del que està pintat o per aconseguir una major fusió tonal.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat