sanguina
sanguina

Barra de color sèpia vermellós semblant al pastel, però més compacte i dura. És un procediment de dibuix per fregament i amb tècniques semblants al pastel i al carbó.
També se li diu sanguina al dibuix fet amb aquest mitjà.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat