exposició
exposición

Conjunt d'obres d'un determinat artista, grup o moviment artístic que es mostren al públic, ja sigui en un museu, galeria d'art, centre cultural o espai alternatiu.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat