taller
taller

Espai on treballa l'artista, també anomenat estudi.
També és el conjunt de deixebles o col·laboradors d'un mateix mestre.
També s'utilitza el terme per anomenar determinats ensenyaments artístics (taller de pintura, tallar de dibuix...)

(Vocable de 1839, del francès atelier, astelier, i aquest del llatí).

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat