estudi
estudio

És el lloc de treball de l'artista, sovint anomenat taller.
També es diu d'un dibuix o pintura realitzat minuciosament i que serveix a l'artista per millorar les seves tècniques de representació de moviments, d'anatomies, de cels, etc.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat