expressivitat
expresividad

És la subtil diferència en la manera com cada persona percep i representa allò que veu.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat